Tietoa yhteistyökumppaneihin liittyvien tietojen käsittelystä

Tässä dokumentissa kerrotaan perusteet Jataka-apu osuuskunnan asiakkaista ja muista yhteistyökumppaneista keräämien tietojen käsittelystä EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja Suomen lainsäädännön mukaisesti. 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä

Nimi: Jataka-apu osuuskunta

Y-tunnus: 2810618-1

Osoite: Paulaperäntie 43 34330 Ylöjärvi

Yhteyshenkilö: Janne Kekki

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Puhelinnumero 044 274 9251

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat:

Yhteistyökumppanin sähköpostiosoitteet 

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan asiakassuhteen hoidon mahdollistamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakassuhde yhteistyökumppanin kanssa. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen tietolähteinä ovat yhteistyökumppanien antamat tiedot.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käyttävät Jataka-apu osuuskunnan kumppanuusyhteistyöstä vastaavat henkilöt.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä sellaiseen profilointiin, josta aiheutuu oikeudellisia vaikutuksia tai joka vaikuttaa vastaavalla merkittävällä tavalla. 

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot tallennetaan palvelimelle, joka sijaitsee Euroopassa. Henkilötietoja voidaan siirtää EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle vain, jos se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde jatkuu. Verotuksen toimittamiseksi tietoja voidaan säilyttää kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, kun asiakassuhde loppuu. Rekisteröidyllä on aina oikeus saada tietonsa poistetuksi jäljempänä selostetulla tavalla, mikäli siihen on erikseen laissa säädetty oikeus.

Evästeet ja muut laitteisiin paikallisesti tallentuvat sisällöt

Jataka-apu osuuskunnan verkkosivuston käyttämiseen liittyvät tiedot ja sivuston käyttäjän IP-osoite voidaan lähettää kolmansille osapuolille, jotka säilyttävät tiedot ja jotka tarjoavat evästeitä palvelimelle Yhdysvalloissa tai muissa maissa. Kolmannet osapuolet voivat käyttää näitä tietoja Jataka-apu osuuskunnan puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöä ja palveluita, laatiakseen raportteja sivuston käyttöaktiivisuudesta (esim. Google Analytics) ja tarjotakseen Jataka-apu osuuskunnalle muita sivuston aktiivisuuteen ja palveluihin liittyviä palveluita. Mitään kerättyä IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Jataka-apu osuuskunnan tai kolmansien osapuolten säilyttämiin tietoihin.

Muista lähteistä saatavat tiedot

Tietoja voidaan saada joskus myös muista lähteistä, kuten yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta. Näissä tiedoissa voi olla myös sellaisia tietoja, jotka on rekisteröity ennen kuin sopimus on tehty Jataka-apu osuuskunnan kanssa. 

Jataka-apu osuuskunnan rekistereiden tiedot säilytetään salasanoin suojattuina henkilötietojen luonteen mukaisesti riittävällä tietoturvatasolla varustetuissa järjestelmissä. Henkilötietoja Jataka-apu osuuskunnassa käyttävät vain sellaiset työntekijät, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja. 

Oikeus peruuttaa suostumuksensa

Rekisteröidylllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Käyttäjällä on lisäksi oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. 

Rekisteröidyn oikeus oikaista tai täydentää puutteelliset tai virheelliset henkilötiedot

Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua ilman aiheetonta viivytystä puutteelliset tai virheelliset henkilötietonsa. Puutteelliset henkilötiedot voidaan täydentää ilman aiheetonta viivytystä. 

Rekisteröidyn oikeus saada tietonsa poistetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilöitiedot ilman aiheetonta viivästystä, jos hän haluaa kieltää niiden käytön tai jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on kerätty tai joita varten niitä muutoihin käsiteltiin tai tähän on joku muu lakiin perustuva oikeus.

Rekisteröidyn oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden tai niiden käsittely on lainvastaista ja asiakas vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista, tai jos rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta asiakas tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyn oikeus saada tietonsa siirretyksi

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on toimitettu rekisterinpitäjälle yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.